Woningen individueel

Het uitwerken van uw wensen naar een “eigen” ontwerp, passend binnen het gestelde budget. Alle aandacht voor uw eigen ideeën en mogelijkheden.

Woningen seriematig

Ook binnen seriematige bouw streven wij naar een ontwerp dat optimaal aansluit bij de wensen van de opdrachtgever en de nieuwe bewoners. Zo willen wij komen tot een eigen woning binnen een totaal ontwerp.

Appartementen

Samen met de opdrachtgever komen tot een eigentijdse vertaling van de marktvraag met inpassing  van energiezuinige toepassingen en duurzame materialen.

Herbestemming

In deze tijd is er in toenemende mate vraag naar het herbestemmen van winkels, kantoren en dergelijke. Samen met de eigenaar kunnen wij komen tot bijvoorbeeld een herbestemming naar woningen. En kunnen wij zorgen voor begeleiding in het voortraject met gemeente en/of andere overheidsorganen.

Utiliteit

Ook voor uw bedrijfsmatige huisvesting zoeken wij naar een esthetisch verantwoord, maar zeker zo belangrijk, een functioneel ontwerp. Samen met de opdrachtgevers streven wij naar een optimale afweging met de kosten van realisatie en exploitatie.

Een ontwerp op maat

Heeft u (ver)bouwplannen voor uw woning en bent u op zoek naar een architect die u hierbij kan helpen? Wij denken graag met u mee. KDb Architecten is een klein bureau met ervaren medewerkers en vooral werkzaam in het oosten van ons land. Iedere opdrachtgever is bijzonder en daarmee heeft ieder ontwerp haar eigen architectuur. Bij onze ontwerpen besteden wij veel aandacht aan duurzaamheid en aan het energiezuinig bouwen.

Wij werken samen met de vele partners in het hele ontwerp- en bouwproces zodat u niet voor verrassingen komt te staan, zowel wat betreft planning als budget. Onze gerealiseerde projecten zijn zeer divers te noemen. Naast woningen ook projecten in de utiliteitsbouw als appartementen, productiebedrijven, tandartspraktijken en dergelijke.

Niet alleen in nieuwbouw maar ook verbouwing en herinrichting van bestaande gebouwen naar nieuwe bestemmingen. Voor ons is maatwerk van groot belang, waarbij elke opdracht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt verzorgd. Uw eigen wensen staan hierbij steeds centraal waarin, samen met de locatie en de (wettelijke) voorwaarden een op maat gemaakt ontwerp tot stand komt. Ook de vormgeving van de buitenruimte als voortzetting van uw woonbeleving binnen zijn bij ons onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het (ver)bouwen van uw woning is een grote investering, zowel in tijd als geld. Daarom ook hechten wij belang aan een persoonlijke aanpak om te komen tot uw ontwerp. Elk ontwerp wordt dan ook tot in detail uitgewerkt en via 3-D animaties gevisualiseerd. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen en hoe wij u kunnen begeleiden van het eerste ontwerp tot aan de realisatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze kennismaking.